Sacred Circuitry

Sirian Sacred Circuitry - Bashar

Eén van deze tools is 'recent' (2010) aangeboden als Sacred Circuits, zijnde een set van 15 codes, tekens, symbolen of hoe je ze ook wilt noemen, aangegeven door Bashar, gechanneld door Darryl Anka.
Deze codes zijn zeer oud en worden overgedragen van de ene beschaving naar de volgende beschaving, waarbij het nu de tijd is om naar onze planeet gebracht te worden, om onze transformatie te ondersteunen.
Omdat deze codes de potentie hebben de verbinding met onze ware Zelf, de kern van ons wezen, versneld te versterken en te 'zuiveren' en worden deze daarom beschouwd als zeer heilig.

In deze blog duiken we dieper in deze symbolen en de manier om ze toe te passen met behulp van eigen inzicht en de letterlijke vertaling van de uitleg van Bashar tijdens deze channeling (transmissie zoals dit genoemd wordt).

Note: de teksten van Bashar staan tussen quotes en zijn best een uitdaging om te vertalen in goedlopende Nederlandse zinnen en daarbij zo dicht mogelijk bij de tekst en energie van Bashar te blijven, vooral omdat zijn Engels niet het echt doorsnee Engels is. Probeer er doorheen te lezen en de energie eruit op te pakken. De Engelse versie van deze pagina heeft de letterlijke teksten.

"In deze transmissie zullen we ons richten op een idee dat we in uw taal Sacred Circuitry (heilige verbindingen) hebben genoemd.
Jullie hebben allemaal diagrammen van sommige van deze symbolen, dit zijn slechts een aantal van de vele Sacred Circuits.
Deze codes vormen een bijzonder instrument, een bepaalde techniek en is uniek op een zeer specifieke manier. "

"Het basisidee is dat, net zoals bij vele 'permission slips'*1 , de Sacred Circuitry verbonden is met het collectieve bewustzijn en niet-bewustzijn van jullie beschaving ook al zal ieder het voor zichzelf ervaren als een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Het zal op de meeste van jullie effect hebben ook al is het een 'permission slip' en je jezelf slechts toestemming geeft door het simpelweg te gebruiken als een weerspiegeling om meer van jezelf te worden en door in te tappen op wat je feitelijk al bent.
Het werkt in op dingen die uiterst normaal zijn voor de meeste van u, het heeft namelijk directe invloed op de bedrading van de hersenen, de neurologische bedrading van je hersenen."

*1 Een 'permission slip' is een tool, techniek, methode, voorwerp ... kan van alles zijn in onze realiteit, zoals bijv. codes, symbolen, rituelen maar ook bijv. wierrook of edelstenen.
    Een 'permission slip' heeft naast de 'fysieke' werking van de tool, techniek enz ... tevens een zeer sterke mentaal-emotionele werking en dat is dat het toestemming geeft tot het toelaten van de werking zelf die noodzakelijk is om de tool, techniek enz. ... überhaupt te kunnen laten werken. Als voorbeeld, een kristal (edelsteen) zal slechts werkzaam voor je kunnen zijn als je jezelf toestaat zijn werking/energie te mogen ontvangen. Een 'permission slip' zet de deur open om een gewenst effect te kunnen ontvangen. Zonder deze toestemming kan er simpelweg niet ontvangen worden.

Higher Mind

Ontvangst van Informatie

Onze fysieke brein ontvangt per seconde miljoenen stukjes informatie over onze realiteit die worden verzameld door onze zintuigen.
Gelukkig komt niet al deze informatie ook in ons bewustzijn, het zou letterlijk onze 'mind' opblazen, omdat er een ingebouwd mechanisme is dat in een razend tempo de relevante stukken uit al deze gegevens filtert.
Dit mechanisme zou je onze 'mind' kunnen noemen, onze fysieke 'mind' waar al onze overtuigingen, definities en herinneringen worden opgeslagen. Basis 'programma's' die gekoppeld zijn aan het fysieke brein (de hersenen) door een biologisch mechaniek dat je 'bedrading' of 'circuits' zou kunnen noemen.
Deze set van miljarden en miljarden draden is geen gefixeerd mechanisme, het is zeer flexibel en veranderlijk.
Elke nieuwe gedachte creëert nieuwe bedrading, overbodige en ongebruikte gedachten verdwijnen na een tijdje.
Op deze manier kunnen we veranderingen aanbrengen in de manier waarop we de omringende 'werkelijkheid' zien of waarnemen terwijl de feitelijke realiteit nog steeds hetzelfde zou kunnen zijn. We ervaren de realiteit anders.
De 'mind' is dus de interpreteerder van gefilterde data die via het fysieke brein (hersenen en in haar verlengde de zintuigen) zijn binnengekomen in je systeem. Dus ook al is de data nog steeds hetzelfde, de interpretatie, de betekenis ervan kun je veranderen en daarmee je ervaring.

         Voor meer informatie hierover, zie de video “What the bleep do we know”.

Onze 'higher mind' (hogere zelf) is dat deel waarmee we relevante informatie in een breder perspectief brengen (naar ons missie nivo halen), letterlijk naar een hogere dimensie brengen en waarmee we relevante informatie uit deze dimensies ophalen. Onze 'higher mind' kan 'zien' voorbij de dichte, beperkte en gefocuste, 3D werkelijkheid waarin het fysieke brein en de fysieke geest actief zijn.
Het fysieke brein en de fysieke geest wandelen op het kronkelpad in de vallei en kunnen slechts een honderd meter vooruit kijken terwijl de 'higher mind' op de heuveltop staat en ziet de context van het pad in de omgeving en weet waar het pad naar toe leidt.

Bewustwording (ontwaken) gaat feitelijk over het versterken van de verbinding met ons 'higher mind' door het veranderen van de bedrading, de circuits in het fysieke brein en de daaraan verbonden overtuigingen en definities in de fysieke 'mind'. 

"Zoals we al eerder gezegd hebben zijn er 3 niveaus van ontvangst van informatie uit de fysieke werkelijkheid ...
~ Er is de 'higher mind', zijnde de visualisator, de bedenker, voorsteller (imaginator)
~ Er is het fysieke brein, de ontvanger (de antenne, de zintuigen)
~ Er is de fysieke geest, zijnde de waarnemer van de ervaring (de tolk, de vertaler, de interpreteerder)
Deze specifieke 'permission slip', deze gift, is speciaal ontworpen om je te helpen bij het creëren van nieuwe bedrading en het aanpassen van je ontvanger, je antenne, je fysieke hersenen op een zodanige wijze dat veel verschillende dingen mogelijk worden, één daarvan is een betere communicatie tussen uw fysieke 'mind' en je 'higher mind' waardoor je hersenen niet alleen super-geleidend maar hyper-geleidende worden in het doorgeven van informatie, vlot en moeiteloos, in beide richtingen van het fysieke naar het hogere en van hogere naar fysieke."

Voor meer informatie hierover, zie ook Bashar Archives : The Physical Mind and Higher Mind
"Op deze manier meer werkend als een netwerk, waardoor je gemakkelijker toegang krijgt tot meer informatie, je kunt associëren met nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven die een veel bredere begrip mogelijk maken van de verschillende niveaus van ervaring van je realiteit, waardoor je ook bredere mogelijkheden aanboort van het waarnemen van andere niveaus van de werkelijkheid, andere dimensies van ervaring want zoals we al hebben gezegd, elke gedachte die je hebt, verandert de bedrading van je hersenen en in het bijzonder wijzen we hier op het idee van wat we gisteravond van uw tijd bespraken in termen van het jezelf verplaatsen door de parallelle realiteiten.
Dit idee is dat je letterlijk elk moment een ander mens, een nieuwe persoon, bent, het idee van het bewust leren om je hersenen op een bepaalde manier opnieuw te bedraden die je zal toestaan meer moeiteloos de persoon te zijn die je wilt zijn en daarmee die parallelle werkelijkheid zult ervaren die een afspiegeling is van die staat van zijn." 


De oorsprong van de Sacred Circuitry symbolen

"De meeste tools, technieken en 'permission slips' die we met je hebben gedeeld zijn afkomstig van onze eigen samenleving, het is ons eigen begrip en toepassing van de principes die wij met u bespreken.
Hoewel wij dit idee van Sacred Circuitry hebben aangenomen en aangepast in onze eigen samenleving, is deze bijzondere techniek tot ons gekomen als een geschenk, een sharing, doorgegeven van andere beschavingen in de schepping.
We zullen slechts tot zover terug gaan, en daarmee zeggend dat het ook niet afkomstig is van hen, dat deze bijzondere techniek ook is aangenomen en aangepast door de beschaving, de fysieke beschaving in het sterrenstelsel van Sirius, dat zij het hebben doorgegeven aan de hybride beschaving die we al eerder hebben gesproken 'zij die het eerst komen, de Shalanaya ofwel Yahyel, en dat zij het hebben doorgegeven aan onze beschaving, de Essassani en nu overhandigen wij het aan jou.
Dit is dus de eerste keer dat we een techniek, een tool, een 'permission slip', een geschenk, dat is overgeleverd aan ons als een geschenk van andere beschavingen met jullie delen, als een specifieke opvolger in deze lijn om dit geschenk te ontvangen. 
We bieden je dit nu aan, om het aan te nemen en aan te passen aan je eigen verbeelding. "


Hoe kun je deze heilige symbolen het beste te gebruiken ...

"Hoewel we je een aantal korte instructies zullen geven over hoe je deze bijzondere 'permission slip' het beste kunt benutten, kunt je begrijpen dat na verloop van tijd je ook een beroep kunt doen op je eigen fantasie en eigen begrip van jullie realiteit, zowel individueel als collectief, en gaat doen wat voor jou het beste voelt op enigerlei wijze of vorm."

"Als je nu kijkt naar de eerste vijftien van de Sacred Circuits, weet dan dat er veel, veel meer zijn, maar we zullen hier beginnen en we zullen het simpel te houden.
In de eerste manier om te beginnen om deze te gebruiken zou zijn om wat tijd te nemen voor jezelf, tijd om ieder van deze symbolen om te zetten in wat je een legkaart, spelkaart zou kunnen noemen. Heel persoonlijk, eigen, individueel, vijftien legkaarten, elk met een symbool en één woord erbij."

"Als je dan je eigen kaarten hebt gemaakt, één tot en met vijftien met daarop één van de circuits bijhorend woord, het idee is dan dat je gaat zitten in een rustige, ontspannen en meditatieve omgeving, met muziek als je dat wenst, met kleuren als je wilt, hoe je het ook maar wilt, zolang het voor jou een vredige en ontspannen staat vertegenwoordigt zonder onderbreking."

"Het idee is dat je iedere kaart in de juiste volgorde in je op gaat nemen, één minuut per kaart, gedurende 15 minuten totaal.
Doe dit 3 dagen achter elkaar, één minuut per legkaart in volgorde, één tot en met vijftien gedurende totaal 15 minuten."

"En terwijl gewoon staart naar de kaart, laat je gedachten maar gewoon drijven en absorbeer het idee van de vorm en het concept, zonder bewust te gaan nadenken, zonder te analyseren, laat het gewoon binnenkomen, alleen maar staren en laat je ogen zijn wat ze zijn ... de ware vensters van je ziel, je geest en al het andere.
Gun jezelf de gelegenheid je te verbinden met deze symbolen en weet dat als je dat doet dat deze symbolen specifiek zijn ontworpen om de neurologische circuits in je hersenen in staat te stellen zichzelf opnieuw te bedraden, zodat het gaat functioneren in overeenstemming met het concept van de symbolen en na verloop van deze eerste 15 symbolen kunt u meer holistisch functioneren in een hyperconnective (verbinding), hypergeleidende (stroming), associatief toegankelijke manier om kennis, informatie over jezelf, over de kosmos, over alles wat er is, in welke vorm dan ook is geschikt voor jou als individu, als aspect van de schepping."

Deze zin wil je wellicht meer dan één keer lezen ... of wil je direct naar onze toelichting ...
Door te staren naar deze symbolen, worden er door je hersenen nieuwe verbindingen gemaakt met je higher mind (hyper-connective), dat maakt zeer soepele uitwisseling van informatie over jezelf en andere dimensies mogelijk (hyper-geleidend) op een associatief toegankelijke manier ... het integreert zich in je denken zodat deze verbindingen worden 'getriggerd' op momenten die een associatie hebben met het concept en er dus informatie getapt kan worden via je 'higher mind'.

"Nadat je dit 3 dagen achter elkaar hebt gedaan, telkens in de volgorde één tot vijftien, kun je het doen in elke gewenste volgorde waartoe je je voelt aangetrokken. Op welke kaart je je dan ook wilt richten en op welke manier dan ook. En je hoeft ze niet eens per se allemaal te doen.
Je kunt je op sommige dagen aangetrokken worden door slechts één, twee of drie of meer, jij kunt nu beslissen hoeveel kaarten op een bepaalde dag." 

"En je hoeft dit ook niet meer dan één keer per dag te doen, kunt u het twee keer doen kun je het drie keer te doen, maar we stellen voor dit niet vaker te doen.
Het punt is dat je je hersenen de tijd moet gunnen zich aan te passen, het in zich op te nemen, tijd om te absorberen, tijd om deze effecten, deze aanpassingen, deze circuits uit te kristalliseren, dus begin langzaam, begin zacht en laat het de tijd krijgen die het nodig heeft."

"En ook als je met minder dan vijftien symbolen werkt op een bepaalde dag (na de eerste 3 dagen), sta je zelf toe dit niet langer dan 15 minuten te doen.
In jullie realiteit is 15 minuten het tijdsbestek dat het beste past bij de opname van informatie en het veranderen en bedrading van de hersenen voor een specifieke taak.
Langer dan dat is echt niet efficiënt. Langer dan dat kan zelfs het effect een beetje teniet doen.
Dus hou het simpel, hou het kort, beperk het tot 15 minuten, je hebt niet meer dan dat nodig, gegarandeerd. "

"Maak je geen zorgen over hoe je deze symbolen op je legkaart wilt recreëren, je kunt ze met de hand tekenen, ze hoeven niet precies te zijn, mag het mag als je dat wilt.
Je kunt ze versieren op welke manier en in welke vorm dan ook, zolang het fundamentele symbool intact wordt gehouden zal het altijd werken.
Door ze naar het beste van je kunnen met de hand te tekenen, is het effect in zekere zin sterker omdat ze meteen worden aangesloten op je bedrading omdat je ze gemaakt hebt met je bedrading, directer en meer natuurlijk."

"Het belangrijkste is echt een relatie vormen met elk van deze symbolen.
Elk symbool is als een autonoom wezen met een eigen bewustzijn, een eigen vibratie dat bereid is om een relatie met jou te vormen en dat zich uit als een hulp voor jou in het zijn van een snelle, vloeiende ontvanger, een uitgebreide antenne en je te helpen naar een duidelijkere dialoog tussen je fysieke 'mind' en je hogere 'mind'. "

Sacred Circuitry - Enter    Sacred Circuitry - Expand    Sacred Circuitry - Balance    Sacred Circuitry - Prepare   Sacred Circuitry - Express    Sacred Circuitry - Extend   Sacred Circuitry - Unlock   Sacred Circuitry - Flow   Sacred Circuitry - Receive   Sacred Circuitry - Relate   Sacred Circuitry - Realize   Sacred Circuitry - Act   Sacred Circuitry - Transform   Sacred Circuitry - Connect   Sacred Circuitry - Manifest 

Een ander interessant effect …

Zoals al eerder genoemd is het idee van ontwaken feitelijk het in bewust contact met ons diepere zelf en met onze 'higher minds' die verder kunnen 'zien' en een ruimere 'zicht' heeft in dimensies waar onze fysieke 'mind' en zintuigen niet voor zijn toegerust. Die zijn daar ook niet voor 'ontworpen'.
Een van de 'bijwerkingen' van het hebben van contact met ons zelf in die dimensies is dat het daarmee ook mogelijk wordt om contact te hebben met andere wezens in die dimensies ... je kunt alleen datgene waarnemen waarvan jezelf vibrationally-compatible mee bent, waar je mee resoneert ...

"..... en nog veel meer activiteit in jou, je geheugen, het herinneren dat velen van jullie (en in sommige opzichten jullie allemaal) al bepaalde vormen van contact hebben gehad die jullie  je eenvoudigweg nog niet kunnen herinneren, maar je zult merken dat dit in je dromen gaat versnellen of zelfs in je fysieke, wakkere staat.
Dat je de ontmoetingen die al op andere niveaus en soms zelfs in jouw realiteit hebben plaatsgevonden begint te onthouden. Het is dit tempo waarin je je kunt herinneren dat contact reeds op bepaalde manieren heeft plaatsgevonden dat we gebruiken als een barometer om te bepalen of jullie samenleving is klaar voor meer contact.
Vergeet niet na het jaar van 2012 de quarantaine van jullie planeet is opgeheven en het idee van contact en de snelheid waarmee het zich kan voordoen niet langer gebaseerd is op het idee van ons 'hands-off' beleid en nu volledig wordt gebaseerd op de snelheid waarmee jullie jezelf gereed maken voor open contact."


Conclusie

Dit was een lange blog, dat beseffen we ons.
Concepten zoals deze zijn niet geschikt voor het opbreken in kleine stukjes omdat het allemaal met elkaar verbonden en het vele lagen bevat. En nog hebben we niet alles kunnen behandelen.
Bij het schrijven van dit blog is er bij ons ook veel nieuwe informatie binnengekomen. (dit kan ook niet anders als je urenlang met de symbolen bezig bent).

Hieronder volgt een korte vidoe van de highlights van dit prachtige event.
Kijk voor meer over Bashar op BasharStore en BasharTV

 

Bashar :: Sacred Circuitry - Highlights from BasharCommunications on Vimeo.