De oorsprong van de Reconnection

Reconnection

Het opnieuw verbinden (Reconnection) is een zeer precies protocol dat verschillende sets van meridianen en punten van het energieke systeem van het lichaam heractiveert, zodat we opnieuw verbinding kunnen maken met dit grote energieveld in het Universum evenals met de elektromagnetische Ley-lijnen van de aarde zelf.
Door het opnieuw verbinden kan er weer vrije uitwisseling van licht en informatie plaatsvinden van hogere frequenties die nodig zijn voor heling en uiteindelijk voor onze spirituele groei.

Oorspronkelijk waren de meridianen in ons lichaam verbonden met het raster (netwerk) lijnen die de planeet omvatten en kruisen op bekende krachtplaatsen zoals Mount Shasta, Mount Olympus, Mount Fuji (Axis Mundi), Mount Meru (Sumeru), Machu Picchu en Sedona.
Deze raster lijnen liepen oorspronkelijk over de gehele planeet en verbonden ons met een reusachtig geometrisch raster, dat ons vervolgens verbindt met het hele universum.
Dit raster is in onze geschiedenis ernstig beschadigd geraakt en is zich in de fase van transformatie die nu gaande is op onze planeet aan het herstellen tot een krachtiger en meer ontwikkeld niveau dan ooit tevoren.

Ieders lichaam heeft een eigen set van ruim 100 energie lijnen en punten, en hoewel ze alleen nog een herinnering zijn van hoe ze ooit waren, blijven deze lijnen en punten als onze interface met het universum functioneren.
Deze interface is een kanaal dat onze communicatie met energie, licht en informatie faciliteert tussen groot en klein, macrokosmos en microkosmos, het universum en de mensheid.
De Reconnection brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die ons verbinden met dit nieuwe raster.

Deze lijnen zijn een deel van het tijdloze netwerk van intelligentie, een parallel-dimensionaal systeem dat de basis energie levert voor de hernieuwing van het menselijk lichaam.
Deze nieuwe lijnen maken het voor ons mogelijk om de unieke trillingsniveaus van de frequenties te gebruiken voor onze heling en uiteindelijk voor onze evolutie. 
Voor iedereen die in volledig verbinding wil komen met zijn ware identiteit, zijn/haar missie hier op aarde en de ondersteuning van het Universum raden wij zeker de Reconnectie aan.

De Reconnectie vindt plaats in twee aparte sessies van ongeveer een uur meestal tijdens opeenvolgende dagen.
Dit is een zeer precies protocol waarin verschillende sets van meridianen en energiepunten in het axiale/meridiaan systeem van het lichaam worden geactiveerd.
Veel mensen ervaren na de Reconnectie een versnelde ontwikkeling op verschillende gebieden van hun leven of een versnelling van hun levenspad.

De informatie over het hoe en waarom de mensheid de volledige verbinding is verloren met het Aarde raster en met het grotere energieveld in het Universum, kan best overweldigend overkomen als je dit voor de eerste keer hoort. Maar niets gebeurt voor niets .... 'There is no mistake in the Universe' !
Voor wie daar meer over wilt weten adviseren wij het lezen de gechannelde informatie van de Pleiaden in het boek 'Bringers of the Dawn' (Brengers van de Dageraad) en 'Earth', door Barbara Marciniak, evenals gechannelde informatie in de boeken van Pamela Kribbe ('Gesprekken met Jeshua'), Voyagers I en II van Ashayana Deane en vele andere bronnen als Kryon en Bashar die hier veel over bekend hebben gemaakt.
 

De oorsprong van de Reconnection

De Reconnection is ontstaan bij Dr. Eric Pearl, een arts in de chiropractie uit Cleveland in Los Angeles. Hij leidde gedurende 12 jaar één van de grootste chiropractie praktijken in deze regio.
In augustus 1993 ontdekte hij een ongebruikelijk fenomeen toen hij plotseling helende vermogens kreeg van compleet andere aard: hij werd een kanaal van zeer sterke helende energie.
Tijdens de sessies zagen zijn patiënten entiteiten, hoorden stemmen en meldden wonderlijke genezingen van talrijke aandoeningen.

Zowel patiënten als artsen zijn getuige geweest van deze genezingen die optraden slechts nadat Dr. Pearl zijn handen in de buurt van hen had gehouden.
Veel van de patiënten, die elkaar niet kenden, vertoonden soms ongebruikelijk gedrag op zijn behandeltafel : hun hoofden bewogen heen en weer, hun ogen rolden omhoog, hun tongen begon te bewegen en er ontsnapte hoorbaar lucht uit hun mond en zij herhaalden allemaal dezelfde zes zinnen: 

1. Wij zijn hier om je te vertellen door te gaan waarmee je bezig bent.

2. Wat jij doet, is licht en informatie naar deze planeet brengen.

3. Wat jij doet, is strengen (DNA) opnieuw verbinden.

4. Wat jij doet, is snaren (energie-lijnen) opnieuw verbinden.

5. Je moet weten dat je een Meester bent (je eigen meester).

6. Wij zijn gekomen, vanwege jouw reputatie.

 

Maar wie zijn nu die "wij" die door meer dan vijftig patiënten werden genoemd?
Wat is nu 'het Universum' waar naar wordt verwezen als het gaat over healing?

Sinds Eric Pearl is begonnen deze informatie te delen in boeken, presentaties, interviews en seminars en met name in zijn tweede boek "Solomon Speaks" wordt het steeds duidelijker dat de Reconnection een buitenaardse oorsprong heeft en een verbinding heeft met onze sterrenfamilie van de Pleiaden.
Helaas, maar een beetje begrijpelijk, wordt dit (nog) niet expliciet bekend gemaakt tijdens trainingen en bijeenkomsten.
Er worden verwijzingen gemaakt en benadrukt, maar het wordt niet expliciet gemeld.

Boeiend is dat wij die aanwezigheid ook voelen en zien en terwijl zij niet dezelfde zijn als onze bekende ET-Gidsen.
Tijdens de Reconnection is er duidelijk een andere aanwezigheid.
Philip ziet vrijwel altijd 3 lichtwezens, waarvan er één als het ware door hem heen komt tijdens de Reconnectie-sessies.
Een medium dat hem ooit aan het werk 'zag' bevestigde dit zonder dat zij wist wat we deden.

Eric Pearl richt zich tegenwoordig volledig op zijn opleidingsseminars. 
Zijn werk trekt wereldwijd enorm veel aandacht van wetenschappelijke onderzoekers en artsen.
Hij verschijnt op vele radio- en televisieprogramma's en zijn werk is beschreven in verschillende boeken en films.  
Eric Pearl heeft inmiddels wereldwijd tienduizenden practitioners opgeleid die op hun beurt met succes zelf deze wijze van healing toepassen in hun praktijken.

Wat kost een Reconnectie

De vergoeding die wordt gevraagd voor een reconnectie is bij alle practitioners in heel Europa gelijk aan € 333,-

Reconnection in onze praktijk

Zowel Jacqueline als Philip zijn in 2012 gecertificeerd als 'Reconnection' practitioners en hebben sindsdien meer dan honderd Reconnections mogen verzorgen tijdens prachtige sessies en met veelal onvoorstelbaar mooie transformaties bij mensen.
Desondanks heeft de organisatie Reconnection LLC op 2 Juni 2017 besloten zonder overleg onze licentie ongeldig te verklaren omdat we naast de Reconnection ook ET-Healing doen.
De organisatie hanteert strenge regels en één daarvan is dat iedere andere vorm van 'energy-healing' anders dan de Reconnection / Reconnective Healing binnen één praktijk niet is toegestaan.
Met deze regels tracht de organisatie haar naam 'zuiver' te houden door iedere connectie met elke andere vorm van healing uit te sluiten.

Het ongeldig verklaren van onze licentie heeft op zich niets te maken met het energetische werk dat we verrichten.
Het activeren en verbinden van de punten en lijnen verandert op geen enkele wijze.
De Reconnection wordt nog steeds door iedere opgeleide practitioner op deze planeet op exact dezelfde manier gedaan.

Wat dit wel betekent is dat als je ervoor kiest de Reconnectie in onze praktijk te komen doen, dat wij je niet meer kunnen registreren bij de organisatie 'Reconnection LLC' omdat er geen aanmeldingen van ons meer worden ge-accepteerd.
Mocht je echter ooit een opleiding tot Reconnective Healing Practitioner willen volgen, dan is een registratie van je Reconnection één van de voorwaarden en die is er dan niet.
Ook zullen wij de volledige trademarks / handelsnamen niet meer uitdragen, we noemen het voortaan simpelweg Reconnection of Reconnectie (herverbinding).

Wij betreuren het enorm dat de organisatie van de Reconnection deze keuze heeft gemaakt terwijl wij het werken met de Reconnectie zelf zeer hoog hebben staan en dit altijd los hebben gezien en gehouden van ons werk als ET-Healer.
We hebben onze cliënten ook altijd duidelijk geïnformeerd over de verschillen.
Van vermenging is wat ons betreft nooit sprake geweest. 
We herkennen ook duidelijk andere teams tijdens het werk van de Reconnectie dus ook energetisch is er wat ons betreft geen sprake van vermenging, ook al snappen we wel de bezorgdheid van de organisatie hierover.

Alles overwegende, hebben we toch besloten de Reconnection vooralsnog in 'ons pallet' van diensten te houden omdat we weten dat het een prachtig instrument is voor mensen die werk willen maken van hun transformatie. 
Iedereen die gebruik wil maken van deze mogelijkheid is nog steeds van harte welkom in onze praktijk voor de Reconnectie, maar we zullen niemand meer kunnen registreren bij de organisatie van de Reconnection.

En zelfs als je op basis van bovenstaande informatie besluit om de Reconnectie in een andere praktijk te doen, ook dan zijn we blij voor jou!
We weten uit eigen ervaring alsook uit de ervaring van de vele mensen die we tot heden van dienst zijn geweest, dat de Reconnectie een prachtig cadeau is voor de mensheid en voor jou.
En dat cadeau gunnen we iedereen.

 


Meer over de Reconnection | 333 | Axiatonal Alignment