Metatron’s Cube Hanger


Metatron’s Cube is een complex heilig geometrisch object die ontstaan is uit de eeuwen oude “Flower of Life” en is vernoemd naar de aartsengel Metatron. Aartsengel Metatron is verantwoordelijk voor alle creaties en komt zowel voor in het Jodendom, Christendom en de Islam. Meta betekent in het Grieks “Beyond” en Tron “Matrix”.

De oorsprong van Metatron’s Cube en de oorsprong van de Flower of Life, gaat eeuwen terug. De reden dat de “Flower of Life” zo belangrijk is komt door de onderliggende structuur, namelijk de “Fruit of Life”. Vanuit de Fruit of Life kan Metatron’s Cube gevormd worden.

De reden dat deze heilige geometrie voor een lange periode geheim werd gehouden is omdat Metratron’s cube alle 5 de wiskundige platonische lichamen bevat; de kubus, tetrahedron, octahedron, dodecahedron en de icosahedron. De platonische lichamen geven namelijk elk mogelijke moleculaire verbinding weer en bevatten alle mogelijke geometrische wetten van de realiteit en het universum waarin wij leven, het is de fundatie van alle fysieke materie. De geheime sleutel naar Prima Materia; De primitieve vormloze basis van alle materie dat vorm kreeg en het universum werd.

Sebastiaan Fiolet

© 2017  BewustDsign|Sebastiaan Fiolet
Information & Shopping : BewustDsign
Email                                   : 

Hoofdcategorie: Artwork Sebastiaan Fiolet
Hits: 1050