Mind Your Frequency

posted by: Philip Fiolet
Laatst bijgewerkt: 19 juli 2019
Hits: 9289

Zolang we weten, ondersteunt het elektromagnetische veld van de aarde alle levende wezens met de natuur-frequentie van 7.83 Hz. We noemen het ook wel de hartslag van de aarde. 
De frequentie van 7.83 Hz is een zeer krachtige frequentie die ook gebruikt wordt met Brainwave entrainment aangezien deze geassocieerd wordt met lagere hersenfrequenties van alfa en het bovenste bereik van theta, die zorgen voor ontspanning.INTRODUCTIE 

Zolang we weten, ondersteunt het elektromagnetische veld van de aarde alle levende wezens met de natuur-frequentie van 7.83 Hz. We noemen het ook wel de hartslag van de aarde.  
De frequentie van 7.83 Hz is een zeer krachtige frequentie die ook gebruikt wordt met Brainwave entrainment aangezien deze geassocieerd wordt met lagere hersenfrequenties van alfa en het bovenste bereik van theta, die zorgen voor ontspanning.
Brainwave entrainment is een methode om de hersenen te stimuleren in een bepaalde staat (bijvoorbeeld ontspanning, meditatie of juist activiteit) te komen met behulp van een pulserende geluid, licht of elektromagnetische veld.

Deze hersenstaat van 7.83 Hz wordt in verband gebracht met hoge mate van hypnotiseerbaarheid, suggestiviteit, meditatie en verhoogde waarden van HGH (humaan groeihormoon) en stimuleert zelfs de bloedstroom naar de hersenen.
Deze aardse frequentie, deze hartslag die al decennia lang rondom dezelfde waarde heeft geschommeld, gaat op dit moment in hoog tempo steeds verder omhoog. 
Eerder in 2014 werd het beschouwd als een afwijking als deze frequentie steeg van de gebruikelijke 7.83 Hz tot ergens in de 15-25 Hz niveaus, maar een stijging van 7.83 Hz naar 30 Hz en hoger is een serieuze verandering!
Op 31 januari 2017, voor het eerst in de gedocumenteerde geschiedenis, de Schumann resonantie bereikte frequenties van 36 en hoger Hz. 
Sindsdien zijn regelmatige pieken in de Schumann-resonantie van bijna 100Hz gemeten.
Dat is meer dan het vijfvoudige tot vijftienvoudige van de frequentie zoals dit langere tijd gebruikelijk is geweest.
Volgens de neurowetenschap worden frequenties van 36 + Hz in de menselijke hersenen vooral geassocieerd met een gestresst zenuwstelsel in plaats van een ontspannen en gezonde staat van zijn.

Het is heel voor de hand liggend dat ons zenuwstelsel (het electromagnetische systeem van ons lichaam) wordt beïnvloed door het elektromagnetische veld van de aarde.
Dat is waarom het zijn in de natuur altijd zo herstellend en genezend is. 
Het zich losmaken van een stedelijke omgeving, het verminderen van de blootstelling aan drukte, verkeer, werk en routinematig leven - en in plaats daarvan het naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving - kan onze hersengolven vertragen van een agressieve, angstige en ongeduldige staat van zijn (die worden waargenomen in het hogere bereik van bèta hersengolven) naar de meer herstellende, ontspannen alfa golven.
En wat dan zeer interessant is, is dat wanneer Tibetaanse monniken hun leven lang mediteren, zij hun hersenfrequenties laten dalen en ze tot verlichting komen (of op zijn minst een stuk lichter worden). Terwijl de mensheid zich ook midden in een transformatie bevindt richting het Licht, terwijl de trilling van de Aarde juist hoog omhoog gaat en dit een groots effect het op onze lichamen en daarmee onze staat van zijn!
Dus hoe is de verandering van de Shumann resonantie nu verbonden met de transformatie van deze planeet en de mensheid ?

HERSENGOLVEN EN 'STATE OF MIND'

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe de frequenties van onze hersenen verband houden met onze staat van zijn.
Terwijl de meesten van ons zich vooral richten op het onderzoeken van onze emoties om gelukkiger te worden, spelen juist de hersengolven een cruciale rol in het vinden van voldoening en welzijn.

We vergeten al te gemakkelijk dat we de scheppers van onze werkelijkheid zijn - en dat "onze werkelijkheid" niet wordt bepaald door invloeden van buitenaf, maar dat deze feitelijk bestaat uit onze gedachten, overtuigingen en denkwijze over wat zich in 'onze werkelijkheid' afspeelt.

"Het is om allemaal gevoeld te worden, maar de gedachte komt op de eerste plaats" ~ Pleiadiërs, Brenners van de dageraad

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe de frequenties van onze hersenen verband houden met onze staat van zijn.
Terwijl de meesten van ons zich vooral richten op het onderzoeken van onze emoties om gelukkiger te worden, spelen juist de hersengolven een cruciale rol in het vinden van voldoening en welzijn.

We vergeten al te gemakkelijk dat we de scheppers van onze werkelijkheid zijn - en dat "onze werkelijkheid" niet wordt bepaald door invloeden van buitenaf, maar dat deze feitelijk bestaat uit onze gedachten, overtuigingen en denkwijze over wat zich in 'onze werkelijkheid' afspeelt.

"Het is om allemaal gevoeld te worden, maar de gedachte komt op de eerste plaats" ~ Pleiadiërs, Brenners van de dageraad

Om meer te leren over de diepere en hogere staten van ons bewustzijn, is de eerste stap het doorgronden van de verschillende staten van ons brein en hun frequenties, want deze frequenties bepalen in grote mate je waarneming in deze realiteit.
Je hebt vast wel eens gehoord van de vijf meest bekende hersenfrequenties (Beta, Alpha, Theta, Delta en Gamma), maar er zijn er vrij recentelijk meer ontdekt.
Elke frequentie wordt gemeten in cycli per seconde (Hz) en elke frequentie vertegenwoordigt een specifiek niveau van hersenactiviteit en een uniek bewustzijn.

Besef dat hoewel meestal een bepaalde hersengolf is "dominant", de andere frequenties ook nog steeds op de achtergrond aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld gedurende ons dagbewustzijn, zal een EEG ten minste 5 soorten hersengolven tegelijkertijd laten zien. 
Dus hoewel één bepaald type hersengolf dominant zal zijn, afhankelijk van de staat van bewustzijn waarin je je bevindt, zullen de andere ook gemeten kunnen worden.
Het is een praktische analogie is om hersengolven te beschouwen als muzieknoten - de lage frequentie golven zijn als een diep meeslepend drumritme, terwijl de hoge frequentie hersengolven zijn meer weg hebben van een subtiele hoge fluittoon. 
Al deze hogere en lagere frequenties komen bij elkaar als een harmonische symfonie.

Misschien is het goed om eerst een korte beschrijving te maken van elk van deze 5 bekende staten van de hersengolf, om de daar nieuwere ontdekkingen aan toe te voegen.
De volgende beschrijvingen zijn slechts algemene beschrijvingen. De zaken zijn in werkelijkheid veel complexer.

Brain Waves


DELTA (0.5-4HZ)  - THE DEEP SLEEP WAVE 

The Delta frequency is the almost slowest frequency and is experienced in deep, dreamless sleep and in very deep, transcendental meditation where awareness is fully detached. 
Delta is the realm of your unconscious mind, and the gateway to the universal mind and the collective unconscious, where information received that is otherwise unavailable at the conscious level. 
These waves are the slowest yet recorded brain waves in human beings.  
Interesting fact is that they are found most often in infants as well as young children. As we age, we tend to produce less delta waves even during deep sleep. 
Among many things, these delta waves are important for the healing process as it’s linked with deep healing and regeneration.  
Therefore, not having enough deep sleep is detrimental to our health in more ways than one. 

THETA (4-7.5HZ) - THE LIGHT MEDITATION AND HIGH CREATIVITY CHANNEL 

Our mind’s most deep-seated programs are at Theta and it is where we experience vivid visualizations, great inspiration, profound creativity and exceptional insight.  
Unlike our other brain waves, the voice of Theta is a silent voice.  
This High Creativity Channel, is our supreme resource state. Home to our genius, it has enormous, perhaps unlimited, abilities.  
In this range of frequencies we access our intuitive thoughts; bursts of creativity, inspiration, and insights, lateral-thinking, problem-solving talents and inventive and artistic faculties.  
It is a state in which answers lies and new ideas pop into awareness.  
It is at the Alpha-Theta border, from 7Hz to 8Hz, where the optimal range for visualization, mind programming and using the creative power of our mind begins.  
It’s the mental state in which we consciously create our reality. At this frequency, we are conscious of our surroundings however our body and mind are in deep relaxation. 

 
ALPHA (7.5-14HZ) - DEEP RELAXATION AND THE LEARNING CHANNEL 

The lowest Alpha brain waves (7-8Hz) are present in deep relaxation and usually when the eyes are closed, when we’re slipping into a lovely daydream or during light meditation.  
It is an optimal time to program the mind for what we want in life and it also heightens our imagination, visualization, memory, learning and concentration. 
It is the gateway to our subconscious mind and lies at the base of our conscious awareness. 
We access the optimal learning state (8-10Hz) by first passing through a phase of relaxation. 
Quieting our body and mind puts our brain into the alpha state, the home of the happy learner.  
This calm state is a relaxed mode where we perceive directly from our sensory systems, without interference of the critical mind. 
So the interesting paradox is that learning goes easily and is fun in a relaxed state and environment instead of a crowded classroom with an active, tense attendence for what is happening. 
Learning in this channel seems effortless because we are in contact with our inner capabilities while still present in conscious perception.  
The voice of Alpha is our intuition, which becomes clearer and more profound the closer we get to 7.5Hz. 

 
BETA WAVES (14-40HZ)  - THE WAKING CONSCIOUSNESS AND ACTION CHANNEL 

The Beta Waves are known as high frequency low amplitude brain waves that are commonly present while we are awake.  
They are involved in conscious thought, logical thinking, and tend to have a stimulating effect … we could call it the ACTION CHANNEL  
Having the right amount of beta waves allows us to focus and complete our day-to-day tasks easily.  
Having too much beta may lead us to experiencing excessive stress and/or anxiety.  
The higher beta frequencies (between 30-40Hz) are associated with high levels of stress and arousal.  
When we drink caffeine or have another stimulant, our beta activity will 'naturally' increase. 

So we use the Action Channel when we act in our physically reality. 
This is - let’s say - mode of our brain to perceive the direct input (outer senses) and regenrate output (action).  
We use it to apply to life what we have learned or want to learn. 

lronically, although this Action Channel serves us poorly for learning new information (it is more of an output channel), it is the channel most reinforced in schools.  
We actually misuse this brain wave state if we turn to it for learning, remembering, or creating, for learning and storing new information is actually done by the brain in a alpha state. 
Because of that, using the Action Channel for learning requires many repetitions to get information into long-term memory.  
For long-term recall or for skill responses to become automatic, we must allow the desired information to "sink in."  
Neurologically speaking, sinking in means that another brain channel operating at a different frequency has picked up the information.  
To reach the infinitely larger learning potential of our inner mind, we must switch to the Learning Channel / Relaxation Channel on the way. 
 
According to neuroscience, frequency recordings of 36+ Hz in the human brain are more associated with a stressed nervous system than a relaxed and healthy one. 
This state we can recognize as a kind of survival mode. 

 GAMMA (40-45HZ) - THE INSIGHT WAVE AND THE CHANNELING STATE 

Brain Waves

This range is the most recently discovered and is a frequency bandwidth above 40Hz, this means a just above the beta frequency – Action Channel. 

And here it becomes very very interesting, for these frequencies are involved in higher processing tasks as well as very high cognitive functioning.  
So where the higher Beta waves are the cause of much arousal and stress, beyond that point we enter the Gamma state in which our brains become superconductive and aligned. 
 
Bashar calls the Gamma waves the channeling state for it is this state where information can be accessed and processed from other realities to a holistic, synthesized answer on themes in our lives. 
Everytime we are completely consumed by our highest excitement we enter this state in which we can see very clear and feel very active and alive, being in complete alignment with who we truly are. 

Now this is very interesting when we see the Earths frequencies rising into the bandwidth of the Gamma brain state frequencies and is even peaking into the Hypergamma state. 
The Earth is moving through the spectrum of high Beta, the frequencies that are causing a lot of arousal as well inside of us as well as outside of us. Just look inside and around and we can see what's going on. 
Shamans have always said that Mother Earth is supporting Humanity in this phase of transformation in many ways and now it becomes more clear regarding the one of the mechanics of it. 
She is pushing us slowly through the Beta-frequencies towards the Gamma bandwidth and further, activating a complete 'new' set of vibrations in our physical reality and brains. 

Regarding to these brain states and frequencies Bashar shares more very interesting insights which explain perfectly the relation between the changes in the shuman-resonance and the transformation taking place. 
He explains for instance  that there are more states above the Gamma state and below the Delta state (< 0.5Hz) we are about to discover (be able to measure in the nearby future). 

For instance ...  
  

HYPERGAMMA AND LAMBDA (45-100 - 200HZ) 

Above the Gamma state we will discover a brain state that can be called Hypergamma, ranging from 100-200Hz. 

This brain state has to do with accessing information from other dimensions and accessing information from parallel realities, from the oversoul and source itself and many other things of that nature. 
Now there is even a state above Hypergamma. When we go from 100 cycles to 200 cycles per second (Hz) we have now entered what is called the lambda state.  
 
The Lambda state is a state of extreme high functioning where we have access almost instantaneously to just about any information we may require at any moment. 
A state where we actually begin to perceive the barriers between the dimension breaking down and where we have multidimensional perspectives as our natural ways of seeing things. 
A state where we can really penetrate through the veils that seem to separate one level of reality from another and experience ultimate unity. 
This is where we are heading towards. 
  

EPSILON WAVES (0-0.5HZ) 

Another very interesting thing Bashar shared recently regarding the brain waves is that these waves do not behave linearly like we tend to think.  
Like it starts with 0Hz and only goes up-and-up. Linearity is something that seems apparent in our 3D reality, but in fact, in the Universe everything is cyclic. 

And also these waves behave cyclic. 
Below the lowest brainwaves we know so far (Delta 0.5-4Hz - Deep Sleep / Extreem Deep Meditation) there is a range even lower to be discovered, that Bashar calls the Epsilon waves, ranging from 0-0.5Hz. 
Very, very slow waves, but very strong and capable of carrying other waves. 
 

Ever wondered why during meditation, the brain frequencies get lower and lower, but the perception, downloads of information and insights increase, which are actually higher frequencies? 

Now, the very, very high Lambda waves are carried by these very, very slow Epsilon waves, meaning that they come together. The lowest and highest frequencies are connected. 
So extreme deep meditation with very low Epsilon brainwaves results in very high congnition and processing as well as perceiving beyond the veil because of the hypergamma and lambda waves carried upon these epsilon waves. 
Like huge ocean waves carring smaller ocean waves or like musical tones carrying overtones. 

This Universe is amazing, isn’t it ?