Consessies

Consessions-we-cannot-improve-the-world-if-we-are-conformed-to-it
posted by: Jacqueline Fiolet
Laatst bijgewerkt: 17 maart 2023
Hits: 389

Vorige maand ontvingen we een ontroerende vraag van een 14-jarige jongen uit de VS. Zijn score op de Star Kid vragenlijst wees er sterk op dat hij een Star Kid was.
Hij schreef onder meer "maar ik heb het gevoel dat veel mensen mij automatisch niet mogen" en "ik heb het gevoel dat mensen mij graag kwetsen, terwijl we elkaar niet eens kennen. Kunnen jullie me uitleggen wat er aan de hand is?"


Vorige maand ontvingen we een ontroerende vraag van een 14-jarige jongen uit de VS. Zijn score op de Star Kid vragenlijst wees er sterk op dat hij een Star Kid was.
Hij schreef onder meer "maar ik heb het gevoel dat veel mensen mij automatisch niet mogen" en "ik heb het gevoel dat mensen mij graag kwetsen, terwijl we elkaar niet eens kennen. Kunnen jullie me uitleggen wat er aan de hand is?"

We hadden een fijne uitwisseling per e-mail.

En ja, het is helaas een feit dat het voor veel Star Kids heel moeilijk is om te integreren in de huidige Aardse realiteit.

Het verschil in frequentie en bewustzijn van deze kinderen en hun directe omgeving is soms een echte uitdaging voor veel Star Kids.
Dat heeft echter een heel goede reden !

Iedereen kent wellicht het verschijnsel dat wanneer iemand in een volledig nieuwe omgeving komt, bijvoorbeeld een werkomgeving, de 'nieuweling' onmiddellijk merkt wanneer processen of werkwijzen onlogisch, niet efficiënt of effectief, of zelfs schadelijk of contraproductief zijn.

En soms als de 'nieuweling' er iets van zegt, wordt het niet altijd gewaardeerd als er veranderingen worden voorgesteld, immers 'zo werken we hier nu eenmaal'.
En in een verlangen om erbij te horen en geaccepteerd te worden, past de nieuwkomer zijn/haar perceptie aan. En na maanden of jaren wordt het normaal, zonder dat men het beseft, en doet men de dingen ook gewoon zo.
Vaak is het verschil tegen die tijd niet eens meer waarneembaar voor de "nieuwkomer".

Er schuilt een enorm sterk mechanisme achter dit fenomeen met twee 'oerkrachten' om te overleven ... de 'aanpassing aan de omgeving' en het 'bij de groep/kudde blijven'. En het vergt een sterke innerlijke kracht om deze 'natuurkrachten' te trotseren.

Dit is dikwijls de dagelijkse realiteit voor Star Kids en zie hier tegelijkertijd de kracht die zij meebrengen.
Je kunt je afvragen waarom ze zich niet gewoon aanpassen, waarom ze niet kiezen voor 'de makkelijke weg' ?
Waarom doen ze geen consessies?

Telkens wanneer wij ons aanpassen, in de zin van concessies doen ten behoeve van iets buiten ons, verhullen wij een stukje van onze natuurlijke identiteit en dat heeft zijn prijs.

Sterrenkinderen willen dit meestal niet en blijven trouw aan zichzelf.
In een gemiddelde aardse omgeving worden ze daarom al snel gezien als 'vreemd' en 'niet-normaal' en passen ze dus niet in de groep.

Hierdoor zijn ze soms ook moeilijk onder controle te houden om ze 'zich te laten gedragen zoals het hoort'.

En ondanks het feit dat hun aard in de regel uiterst geweldloos is, kan deze innerlijke kracht die Star Kids uitstralen bij anderen vaak een defensieve en soms agressieve reactie oproepen, die zij dan totaal niet kunnen begrijpen.
Juist hun hogere frequentie roept bij anderen een soort genezingsreactie op. Star Kids zijn van nature vaak zeer goede healers.

Door hun andere manier van incarneren hebben Star Kids veel meer herinnering (d.w.z. zijn minder vergeten / hebben minder uit het geheugen gefilterd) van wie ze in werkelijkheid zijn. De verbinding met 'Source' is zeer actief aanwezig in hun bewustzijn en toch is uitsluiting, ondanks deze verbinding, voor Star Kids net zo pijnlijk als voor ieder ander kind.

Bashar heeft in 'de zeven neutrale behoeften' prachtig uitgelegd hoe belangrijk een 'voedende' omgeving en relaties zijn voor iemands gezondheid en welzijn. We kunnen veel missen, maar nooit een langdurig gebrek aan een van deze 7 elementen, waaronder dus het gevoel ergens thuis te horen.

Veel aardbewoners spelen het spel van 'vergeten wie we zijn' en gaan op zoek naar onze ware identiteit.
Star Kids komen niet zozeer om dit spel te spelen, zij komen meer om te helpen de spelregels en het speelveld te veranderen zodat het collectief een nieuw spel kan beginnen op het volgende bewustzijnsniveau.
Diep van binnen kunnen zij zich niet conformeren aan het huidige spel in deze wereld omdat zij 'weten' dat zij een rol hebben in het veranderen van het spel.


star-children-the-best-teachers-show-you-where-to-look-but-not-what-to-see

Het is heel fascinerend dat een soortgelijk fenomeen vaak merkbaar is bij mensen die de Reconnection / Axiatonal Alignment hebben gedaan ... na een periode van integratie ervaren velen een steeds sterkere verbinding met hun blauwdruk en worden allerlei patronen van aanpassing losgelaten die niet (meer) passen in het bewandelen van een pad terug naar de natuurlijke, oorspronkelijke identiteit.

Mensen voelen een sterkere verbinding met hun blauwdruk, hun passie in dit leven en hun verbinding met de Bron, het Universum.
Met als 'neveneffect' dat het steeds moeilijker wordt om concessies te doen aan hun levenspad .... Het kan wel, maar het voelt zo oneigenlijk, het voelt als een ontkenning van het Zelf, die steeds moeilijker te verdragen is.

Mensen stoppen dan met concessies doen als ze niet (meer) goed voelen en kiezen liever voor afwijzing, uitsluiting of verlating door anderen dan voor verlating van zichzelf.
Een mooi proces van het beleven van innerlijke kracht door 'de omgeving aan te passen' aan wie ze zijn en niet andersom.

Sterrenkinderen hebben, juist door hun meer open verbinding met het kosmisch bewustzijn, des te meer moeite om te begrijpen hoe de aardse werkelijkheid werkt.
Het contrast is nog erg groot om te overbruggen met als gevolg dat er een grote frictie in hun systeem kan ontstaan.

Veel Star Kids 'beschermen' zichzelf door zich in zichzelf terug te trekken (voorkomen van spanning/belasting van hun systeem), of door bijna oncontroleerbare ontladingen uit hun systeem, maar soms ook door hun systeem te verdoven.

Het is begrijpelijk dat de Reconnection / Axiatonal Alignment geen toegevoegde waarde heeft voor Sterrenkinderen (in het algemeen de generaties lichtwerkers van na 2012) ... door hun andere manier van incarneren hebben zij deze kosmische verbindingen al wijd open staan.

In feite is hun uitdaging niet zozeer hun verbinding met de kosmos, met hun blauwdruk en hun hogere Zelf, hun uitdaging is eerder hun verbinding met de Aarde. Het is echt van groot belang voor hen dat we dit gaan inzien.

Het is nu ongeveer 1½ - 2 jaar geleden dat onze gids Ezra'el aangaf dat een helingsproces als de Reconnection veel voor de mensheid zal kunnen betekenen en vanuit steeds meer perspectieven beginnen we te begrijpen waarom dit toen werd aangegeven.
De Star Kids zijn nog zo'n perspectief ... en dan vooral de ouders, leraren, iedereen die met deze sterrenkinderen in contact zijn.
We kunnen de Sterrenkinderen pas echt begrijpen als we ons kunnen verbinden met hun wereld. Als we een gemeenschappelijk veld kunnen ervaren vanuit een energetisch standpunt.

In veel opzichten zijn zij voorlopers en als we hen als leraren zouden kunnen zien, zouden kunnen we veel van hen leren ...

En daarvoor is het nodig dat we ons eerst (opnieuw) verbinden met de kosmos, onze blauwdruk en ons Hogere Zelf ...

 


Beste mensen,

Deze nieuwsbrief heeft zichtbare en minder zichtbare lagen.
Hij gaat over Star Kids, over ons allemaal, over verbindingen, concessies, conformiteit en meer ... en heeft een verbinding met eerdere nieuwsbrieven.

We hopen dat het u mag inspireren bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven.
We horen graag van je als je een prikkelende vraag of positieve input hebt voor een toekomstige nieuwsbrief !
Voel je welkom ...

We wensen iedereen veel wijsheid toe in de tijd die voor ons ligt en hopen dat iedereen, net als wij, het bestaan kan voelen van een nieuwe wereld waarin we samen in liefde en respect terugkijken op deze intense tijden van transformatie.

Heb elkaar lief, zorg voor elkaar en knuffel elkaar goed de komende maanden!

Voor nu, heel veel liefde!
We hopen je snel te zien, persoonlijk, op een van de online events en op onze online community Human-ET One !

Jacqueline en Philip


Source : Newsletter November 2022 - Healing Centre Beyond Medicine | ET-Healing