Trees for All

Beyond Medicine - Trees for All

Heal the World, heal Yourself

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van de ontbossing en klimaatverandering, zowel wereldwijd als ook in Nederland.
En aandacht voor onze persoonlijke gezondheid is van onschatbare waarde, net als aandacht voor de gezondheid voor onze natuur.
Want wij zijn een integraal deel van de natuur, we zijn natuur, we zijn gemaakt door de natuur, we blijven leven door de natuur en we gaan weer terug naar de natuur.
Ook al is die natuur 'gecultiveerd', alles in ons fysieke lichaam is net als de natuur gebouwd op hetzelfde fundament, met dezelfde bouwstenen en met dezelfde bouwstoffen.

Zoals we al heel lang weten ... alles is verbonden.
Op energetisch nivo, op bewustzijnsnivo, en het wordt ook steeds duidelijker dat alle ecosystemen met elkaar verbonden zijn.
Zoals wij ons lichaam als een ecosysteem kunnen zien waarin alle subsystemen met elkaar in interactie staan, zo staat ook onze lichamen in interactie met onze ecosystemen.
Zorg voor de ecosystemen in de wereld is ook zorg voor jezelf.

Daarom ondersteunen we projecten in het herstellen van ecosystemen, dicht bij huis en elders in de wereld door bomen te planten.
In Nederland ondersteunen we projecten met het herstel van bos en de vergroening van ons land door uitbreiding van het bosareaal.
Bij de internationale projecten zoals in Oeganda, Bolivia en Costa Rica ondersteunen we projecten in het herstellen van tropische bossen en het aanplanten nieuwe bossen, waarbij wordt samengewerkt met de lokale bevolking die hiermee tevens op een duurzame manier in hun levensonderhoud worden voorzien.
Meer informatie hierover kun je vinden op Trees for All

Onze bijdrage

Onze praktijk Healing Centre Beyond Medicine helpt graag mee aan heling van onze ecosystemen door een jaarlijkse donatie te doen aan Trees for All van € 1,- voor iedere individuele ET-Healing sessie die we dat jaar hebben gedaan en € 1,- voor ieder jaarlidmaatschap aan de online community Human-ET One.